علی رفیعی مجری اصفهان سیتی سنتر

سر دبیر،علی رفیعی

صاحب امتیاز و

قائم مقام مدیر مسئول

 

سردبیر،علی رفیعی چه روزهای عزیزی را سپری می کنیم. روزهایی که برای ما شیعیان عزیزترین روزهای سال است. روزهایی که صاحب و سرور دارد و منصوب است به شاه مردان، علی.

اما چقدر خوب بود توی این روزها فقط عزادار نبودیم، چقدر خوب بود چشم و ذهن و دل را باز می کردیم و از اعماق وجود شاه مردان را می دیدیم.

چقدر خوب تر بود اگر به اندازه هر اشکی که برای علی (ع) می افشانیم، رسمی از سبک زندگی آن بزرگوار را مرور می کردیم تا رفتار و عمل علی وار و علی گونه را سرلوحه زندگیمان کنیم، آن هم نه در این روزها که در همه سیصد و شصت و پنج روز سال.

حاج آقا شب گذشته بالای منبر می گفت:« شیعیان بیایید باور کنیم امام علی(ع) دهه ها و سالها زندگی کرده است. بیایید اماممان را بیشتر بشناسیم و مرام و منش او را تفسیر و تحلیل کنیم. بیایید راهش را جستجو کنیم و اگر یافتیم نیت کنیم سالک آن راه باشیم.

بیایید باور کنیم آموختن رفتار و گفتار امام علی (ع) کار ساده ای است، ولی عمل کردن به آن اصلا کار ساده ای نیست.ساده نیست چون من و ما، انسان های امروزی کیلومترها سال نوری با آن خورشید تابان معرفت فاصله گرفته ایم و هر قدر هم جلوتر می رویم پیشرفتمان در تاریکی بیشتر می شود».

حرف های روحانی مجلس مثل همیشه شنیدنی بود و ترسیم شان دنیایی دیدنی را عیان می کرد، ولی …

پرده آخر: اصفهان جای کار زیادی در عرصه فرهنگ دارد، آنقدر که اگر همه اهالی رسانه در رسانه هایشان در مسیر توسعه فرهنگ حرکت کنند، هنوز هم کمبودهای فرهنگی کم نداریم.

سردبیر،علی رفیعی یکی از این کمبودهای فرهنگی همین فراموش کردن و کنار گذاشتن سبک زندگی بزرگانی مثل امام علی(ع) است که سالهاست از او غافل مانده ایم. بیایید در این روزها و شب های عزیز که تتمه ماه مبارک هم هست آغوش جان را باز کنیم تا شاید از گوهر وجودی آبشار مرامش قطره ای نصیبمان شود.

“برگرفته از یکسری از مقالات علی رفیعی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *