سرگرمی


جشن نیمه شعبان با حضور خواننده محبوب جنوبی (امید جهان) در بزرگترین مجموعه گردشگری شمال کشور مجموعه گردشگری قو سلمان شهر /برج های الماس خاورمیانه/طبقه سوم / مجموعه گردشگری قو