درباره ما

تلویزیون اینترنتی پیشبرد( PishbordTV) با هدف ایجاد یک فضای جدید در بستر رسانه اینترنتی اصفهان و ایران، پا به عرصه دنیای مجازی گذاشته است.